Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı

Raşit Vural Yağcı, 1951 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

1969 yılında İzmir Maarif Koleji'nden, 1975 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Pediatri uzmanlığını 1980 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde aldı.

Yedek subaylığının ardından 1983 yılında İzmir Doğumevi'ne çocuk hekimi olarak atandı. 1985 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'na geri döndü.

Önce Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Erişkin Gastroenteroloji Bölümü'nde, ardından ABD Tulane Üniversitesi Gastroenteroloji Bölümü'nde "research fellow" ve Pediatrik Gastroenteroloji Bölümü'nde "observer" olarak 26 ay çalıştı.

1989 yılında çocuk gastroenterolojisi uzmanı, 1991 yılında doçent oldu. Türkiye'nin ilk "çocuk gastroenteroloji uzmanı" olan Yağcı, 1998 yılında profesörlüğe atandı.

1995 ve 2015 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı olarak çalışan Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı, 2015 yılında kendi isteği ile emekliliğe ayrılmıştır.